Αεροχάρτ

Αεροχαρτ Βαρύ

Φυσαλίδα από πολυαιθυλένιο με χαρτί κραφτ (200 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο). Η ισχυρότερη συσκευασία για την προστασία των προϊόντων σας.

Αεροχαρτ Ελαφρύ

Φυσαλίδα από πολυαιθυλένιο με χαρτί κραφτ (150 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο).