Εταιρική Ταυτότητα

Η ΠΛΑΣΙΠΑΚ ΑΕ  κατέχει  τον  ηγετικό  ρόλο  στον τομέα της  συσκευασίας του  ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ (νάυλον  με φυσαλίδες) στην Ελληνική αγορά. Το Διοικητικό προσωπικό  καθώς  και το μεγαλύτερο μέρος του λοιπού εργατικού δυναμικού διαθέτει  μακρόχρονη  εμπειρία  στο αντικείμενο  της παραγωγής και εμπορίας υλικών συσκευασίας και  πιο συγκεκριμένα του ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ το οποίο αποτελεί το βασικό  αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας.

Η  ΠΛΑΣΙΠΑΚ  ΑΕ   διαθέτει   δύο  σύγχρονες   μονάδες   καθετοποιημένης παραγωγής του ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ καθώς και μονάδες  μεταποίησης  δίνοντάς  του εξειδικευμένες μορφές χρήσης (ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ, ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΛΠ). Στεγάζεται σε κτίριο 2000 τ.μ. και έχει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών για την διανομή των προιόντων της.